Metafora

Manželia nosia svoj symbol lásky a dôvery na štvrtom prste, ktorým prechádza dráha života, teda žila, ktorá je spojená so srdcom. Srdce je náš druhý mozog, v ktorom sídlia city a pocity. Srdce vyžaruje pole lásky a nehy, pochopenia a porozumenia a umožňuje prijať i to, čo nám doposiaľ ubližovalo, hnevalo nás alebo sme sa proste iba bránili novému. Odporovať je úlohou mozgu, ktorý nosíme v hlave. Je to sídlo emócií, ktoré sú hnacím motorom človeka. Toto spojenie symbolizuje kruh a preto obrúčka, ktorú si na tento prst nasadzujú milenci, uzatvára kolobeh zvaný vlna lásky.
Ten, kto nosí snubný prsteň obrazne vyjadruje a popisuje svoje city ku svojej milej či svojmu vyvolenému.
 
 

Symbol

Láska je stav, ktorým vyjadrujeme vzájomný vzťah dvoch ľudských bytostí, alebo jednej bytosti k čomukoľvek, k veci či myšlienke. A tak i snubný prsteň môže byť vec, ktorá vyvolá u niekoho pocity lásky a náklonnosti k inej osobe. Predstavuje a pripomína spoločne prežité chvíle, pocity vášne, radosti, vďaky, oddanosti, súznenia,  spolupatričnosti a najmä ochoty žiť a byť spolu. Mnoho snúbencov podvedome potrebuje vyjadriť svoj vzájomný vzťah práve symbolom obrúčky.